BOMA Milevsko Kotlíkové dotace

V letech 2013 - 2016 jsme našim 406 jihočeským a středočeským zákazníkům vyřídili Kotlíkové dotace.

Kotlíkové dotace jsou dotace z Operačního programu OPŽP Prioritní osa 2.1. V letech 2015 - 2020 má být rozděleno celkem 9 miliard na podporu likvidace stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.
Dotace jsou rozděleny do 3 výzev.

Aktuálně probíhal/probíhá příjem žádostí v rámci 2. výzvy, ve které opět dostal Jihočeský kraj 303 mil. Kč a Středočeský kraj téměř 518 mil. Kč. V Jihočeském kraji byly žádosti přijímány od 30. 10. 2017 do 8.3.2018. Ve Středočeském kraji byl příjem žádostí zahájen 4. 10. 2017 a ještě stále jsou příjímány.

Využijte našich zkušeností. Napište nám, na co byste chtěli získat dotaci.