BOMA Milevsko Kotlíkové dotace

V letech 2013 - 2018 jsme našim 720 jihočeským a středočeským zákazníkům vyřídili Kotlíkové dotace.

Kotlíkové dotace jsou dotace z Operačního programu OPŽP Prioritní osa 2.1. V letech 2015 - 2020 má být rozděleno celkem 9 miliard na podporu likvidace stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.
Dotace jsou rozděleny do 3 výzev.

V letech 2017-2018 probíhal příjem žádostí v rámci 2. výzvy. V Jihočeském kraji byly žádosti přijímány od 30. 10. 2017 do 8.3.2018. Ve Středočeském kraji byly žádosti přijímány od 4. 10. 2017 do 29.6.2018.

V roce 2019 bude zahájen příjem žádostí 3. výzvy Kotlíkových dotací, ve které opět dostal Jihočeský kraj 303 mil. Kč a Středočeský kraj téměř 518 mil. Kč. Naše zákazníky už nyní zapisujeme do našeho seznamu zájemců o Kotlíkovou dotaci. A až budou zveřejněny podmínky, tak se sami ozveme a domluvíme se na zpracování dotační dokumentace.

Využijte našich zkušeností. Napište nám, na co byste chtěli získat dotaci.