BOMA Milevsko Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Cílem tohoto programu je umožnit výměnu kotle i domácnostem, které na nový kotel nemají dostatek financí.

Za domácnost s nižšími příjmy se považuje domácnost, kde průměrný roční příjem vychází maximálně na 170 900,--Kč čistého výdělku na člena domácnosti. Příjmy dětí a studentů do 26 let se automaticky považují za 0,--Kč. Tedy např. domácnost se 2 rodiči a 2 dětmi vyhoví podmínkám programu s příjmy až do 683 600,--Kč čistého ročně. Čistý příjem bude vypočítáván z příjmů v roce 2020 (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek)

Domácnosti, kde žije pouze důchodce, či důchodci (s důchodem starobním, nebo invalidním 3. stupně) nemusí příjmy dokládat, a automaticky jsou způsobilí pro podání žádosti o dotaci.

Nově budou podporovány nejen výměny v rodinných domech, ale i v bytových domech a dokonce i v trvale obývaných rekreačních objektech.

Příjem žádostí o tyto nadstandardně štědré dotace byl ukončen 31. 8. 2022. Ale v médiích již bylo avizováno, že se počítá s dalším kolem - předpokládá se že příjem žádostí bude opět zahájen v roce 2023.

Našim zákazníkům zdarma zpracujeme dotační dokumentaci a provedeme elektronické podání žádosti o dotaci! Nenechávejte poptávku na poslední chvíli, už nyní evidujeme zákazníky do našeho seznamu zájemců o dotace.

Očekává se, že výše podpor tohoto programu budou opět tyto:

Automatické nebo ruční kotle na pouze uhlínebudou dotovány
Automatické kotle na uhlí a peletynebudou dotovány
Automatické kotle na pouze pelety95%, maximálně 130 000,--Kč
Kotle na dřevo s akumulační nádobou95%, maximálně 130 000,--Kč
Tepelná čerpadla95%, maximálně 180 000,--Kč
Plynové kondenzační kotle - díky válce na Ukrajině a omezeným dodávkám plynu už asi dotovány nikdy nebudounebudou dotovány

Nechte si od nás zdarma zpracovat nabídku na instalaci nového kotle nebo tepelného čerpadla. Ať jste připraveni až budou vyhlášeny nové dotace!