BOMA Milevsko Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Cílem tohoto programu je umožnit výměnu kotle i domácnostem, které na nový kotel nemají dostatek financí.

Za domácnost s nižšími příjmy se považuje domácnost, kde průměrný roční příjem vychází maximálně na 170 900,--Kč čistého výdělku na člena domácnosti. Příjmy dětí a studentů do 26 let se automaticky považují za 0,--Kč. Tedy např. domácnost se 2 rodiči a 2 dětmi vyhoví podmínkám programu s příjmy až do 683 600,--Kč čistého ročně. Čistý příjem bude vypočítáván z příjmů v roce 2020 (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek)

Domácnosti, kde žije pouze důchodce, či důchodci (s důchodem starobním, nebo invalidním 3. stupně) nemusí příjmy dokládat, a automaticky jsou způsobilí pro podání žádosti o dotaci.

Nově budou podporovány nejen výměny v rodinných domech, ale i v bytových domech a dokonce i v trvale obývaných rekreačních objektech.

Bude možno požádat o dotaci i na již proběhlé výměny kotlů, které byly realizovány po 1. 1. 2021.

Příjem žádostí o dotace mají Krajské úřady zahájit na počátku roku 2022.

Ale žádosti o dotaci mají být přijímány pouze do 1. 9. 2022!!! Výhodou bude, že podáním žádosti o dotaci získáte čas na výměnu starého kotle. Kdo bude mít požádáno o dotaci, tomu by až do září 2023 neměl hrozit postih za provozování nevyhovujícího kotle.

Našim zákazníkům zdarma zpracujeme dotační dokumentaci a provedeme elektronické podání žádosti o dotaci!

Výše podpor tohoto programu jsou tyto:

Automatické nebo ruční kotle na pouze uhlínebudou dotovány
Automatické kotle na uhlí a peletynebudou dotovány
Automatické kotle na pouze pelety95%, maximálně 130 000,--Kč
Kotle na dřevo s akumulační nádobou95%, maximálně 130 000,--Kč
Plynové kondenzační kotle95%, maximálně 100 000,--Kč
Tepelná čerpadla95%, maximálně 130 000,--

Nechte si od nás zdarma zpracovat nabídku na instalaci nového kotle nebo tepelného čerpadla. Ať jste připraveni až budou vyhlášeny nové dotace!