BOMA Milevsko Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Cílem tohoto programu je umožnit výměnu kotle i domácnostem, které na nový kotel nebo tepelné čerpadlo nemají dostatek financí.

Za domácnost s nižšími příjmy se považuje domácnost, ve které žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně.

Za domácnost s nižšími příjmy se ale považuje i domácnost, ve které žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral alespoň nějakou dobu příspěvek na bydlení.

Nově budou podporovány nejen výměny v rodinných domech, ale i v bytových domech a dokonce i v trvale obývaných rekreačních objektech.

Příjem 2. vlny žádostí o tyto nadstandardně štědré dotace byl v Jihočeském kraji zahájen 26. 6. 2023, a ve Středočeském kraji byl zahájen 5. 9. 2023.

Našim zákazníkům zdarma zpracujeme dotační dokumentaci a provedeme elektronické podání žádosti o dotaci!

ALE DEJTE POZOR – dle dotačních podmínek je nutno o dotaci na výměnu za starý nevyhovující kotel na pevná paliva požádat NEJPOZDĚJI V SRPNU 2024!!! Od září 2024 se nevyhovující kotle již nebudou smět používat a proto již NEBUDE MOŽNO ANI POŽÁDAT O DOTACI NA JEJICH VÝMĚNU!!!

Výše podpor tohoto programu jsou opět tyto:

Tepelná čerpadla95%, maximálně 180 000,--Kč
Kotle na dřevo s akumulační nádobou (ale máme v sortimentu i kotle na které lze získat dotaci i bez instalace akumulační nádoby)95%, maximálně 130 000,--Kč
Automatické kotle na pouze pelety95%, maximálně 130 000,--Kč
Fotovoltaický systém pro pouze ohřev teplé vody (program Nová zelená úsporám light - určeno pouze pro domácnosti s nižšími příjmy)100%, maximálně 90 000,--Kč
Automatické nebo ruční kotle na pouze uhlínebudou dotovány
Automatické kotle na uhlí a peletynebudou dotovány
Plynové kondenzační kotle - díky válce na Ukrajině upadl plyn v nemilost, a plynové kotle už asi dotovány nikdy nebudounebudou dotovány

Nechte si od nás zdarma zpracovat nabídku na instalaci nového kotle, tepelného čerpadla, nebo fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody. Dotaci vyřídíme!