BOMA Milevsko Kotlíkové dotace

V letech 2013 - 2020 jsme našim 970 jihočeským a středočeským zákazníkům vyřídili Kotlíkové dotace. Byly to dotace z Operačního programu OPŽP Prioritní osa 2.1. V letech 2015 - 2020 bylo rozděleno celkem přes 9 miliard na podporu likvidace stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Aktuálně se připravují nové dotace a očekává se, že by měly být podobně štědré, jako byly Kotlíkové dotace. Pokud máte zájem těchto dotací využít, tak není důvod vyčkávat do zveřejnění nových podmínek (měly by být zveřejněny někdy v polovině roku 2021).

V předstihu a zdarma navrhneme vhodný kotel nebo tepelné čerpadlo, a zpracujeme nabídku na instalaci. A budete pak připraveni. Rychle po vyhlášení nových dotací Vám budeme moci zpracovat dotační dokumentaci a podat žádost o dotaci.

Využijte našich zkušeností. Napište nám, na co byste chtěli získat dotaci.