BOMA Milevsko Kotlíkové dotace

V letech 2013 - 2020 jsme našim 970 jihočeským a středočeským zákazníkům vyřídili Kotlíkové dotace. Byly to dotace z Operačního programu OPŽP Prioritní osa 2.1. V letech 2015 - 2020 bylo rozděleno celkem přes 9 miliard na podporu likvidace stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Aktuálně se připravují nové dotace a očekává se, že by měly být podobně štědré, jako byly Kotlíkové dotace. Pokud máte zájem těchto dotací využít, tak není důvod vyčkávat do zveřejnění nových podmínek (měly by být zveřejněny v 1. polovině roku 2021).

V předstihu a zdarma navrhneme vhodný kotel nebo tepelné čerpadlo, a zpracujeme nabídku na instalaci. A budete pak připraveni. Rychle po vyhlášení nových dotací Vám budeme moci zpracovat dotační dokumentaci a podat žádost o dotaci.

Využijte našich zkušeností. Napište nám, na co byste chtěli získat dotaci.