BOMA Milevsko - Kontroly kotlů dle zákona o ochraně ovzduší

Dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, musí každý majitel objektu, ve kterém je namontován kotel na pevná paliva nechat provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Splnění této povinnosti musí doložit každé 3 roky.
Osobou způsobilou k provedení kontroly a vystavení dokladu o kontrole je výhradně servisní organizace proškolená výrobcem instalovaného kotle, a registrovaná v systému ISPOP.
Naši technici jsou proškoleni a registrováni k provádění kontrol kotlů Benekov, Atmos, Rojek, Dakon a Viadrus a OPOP.

Od 1. 1. 2020 jsme povinni registrovat provedené kontroly do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) jehož provozovatelem je Ministerstvo životního prostředí.

Vzhledem k této další administrativní zátěži, k neustále rostoucím nákladům na periodická proškolování našich techniků - kontrolorů, a růstu cen pohonných hmot jsme byli nuceni od 1. 1. 2022 valorizovat ceny za provedení těchto kontrol:

Milevsko a okolí do vzdálenosti 10 km1770,-- Kč vč. DPH
Vzdálenost 10 - 20 km od Milevska1 960,-- Kč vč. DPH
Vzdálenost 20 - 35 km od Milevska2 250,-- Kč vč. DPH
Vzdálenost 35 - 50 km od Milevska2 541,--Kč vč. DPH
Vzdálenost vice než 50 km od MilevskaBude zpracována individuální kalkulace

Uvedená cena je za pouze provedení kontroly, vypsání Protokolu o provedení kontroly, a registraci provedené kontroly do portálu ISPOP. Cena neobsahuje případnou opravu kotle, ani čištění kotle.

Pokud máte zájem o provedení kontroly kotle dle zákona O ochraně ovzduší, tak vyplňte a odešlete níže uvedený formulář. Až budeme plánovat cestu některého z našich techniků Vaším směrem, tak se vedoucí servisu v předstihu ozve a domluví si s Vámi den a hodinu - může to však nějaký čast trvat - prioritně samozřejmě musíme řešit především servis kotlů.

Zde tedy můžete objednat provedení kontroly Vašeho kotle na pevná paliva: